Rychlý kontakt

Prostřednictvím následujícího formuláře nám můžete zaslat jakýkoliv dotaz či připomínku.
Odeslaný text bude doručen na adresu info@drevostavmont.cz.

Firma:
Jméno a příjmení:
E-mail:
Váš dotaz:

Montážní návody

Návod pro montáž plastových dveří a oken

1) DORUČENÍ:

Po doručení překontrolujte, zda je zboží vzhledově v pořádku.

 • Naše vlastní doprava – zboží je zabaleno ve stretch fólii

V případě poškození volejte: Martin Čáslava: 732 804 685, Aneta Rotterová 702 135 080

2) PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE:

 • Odstraňte stretch fólii či papírovou lepenku

 • Důkladně zkontrolujte rozměry a celkové provedení výrobku

 • Dveře otevřete pomocí FAB, dveře se dodávají v zamčeném stavu!! Okna otevřete pomocí okenní kličky.

 • Vysaďte dveřní, nebo okenní křídlo

3) PŘÍPRAVA OTVORU:

- Otvor musí být větší:

 • na šířku o 4 cm větší (z leva i z prava mezi krajem otvoru a zárubní minimálně 2cm)

 • na výšku o 2cm větší (zvrchu mezi krajem otvoru a zárubní minimálně 2cm)

Například:

Pro otvor 1040x2120 mm budete potřebovat dveře 1000x2100 (odečtěte 2 cm z každé strany).

Podlaha musí být rovná, jelikož se dveře montují na čistou podlahu. Podklad pro okno musí být rovný a pevný.

Podlahová dveřní lišta musí ležet vodorovně. Musí být celoplošně podepřená na čisté podlaze, stejně tak okno.

Strana se závěsy patří dovnitř v případě otevírání dveří a oken do domu.

 

4) POSTUP MONTÁŽE:

 • Dejte dveře do váhy jak svisle tak vodorovně

 • Před připevněním dveří či oken je rám potřeba vyklínkovat a vypodložit distančními podložkami.

 • Síly, které působí na okna a dveře je třeba přenést pomocí podložek na těleso stavby. Jako nosné podložky lze použít plastové a dubové podložky – po montáži nosné i distanční podložky zůstávají!!!

 • Klínky, které se používají jako montážní pomůcky se po montáži odstraní.


Tmavý obdélník - nosné podložky, Světlý obdélník - distanční podložky

5) KOTEVNÍ MATERIÁL PRO OKNA A DVEŘE:

a) turbošrouby                 b) hmoždinky  c) plechy

 

Turbošrouby 7,5x152-182mm - je nutné předvrtat menším vrtákem, než je turbošroub (pr.6mm). Vhodné pro beton,cihlové zdivo, pórobeton a přírodní kámen.

Hmoždinky - hmoždinka dovoluje minimální jemný pohyb rámu v důsledku roztažnosti. Nejčastěji se používají hmoždinky o průměru 8 a 10 mm. Hmoždinky použité ve spodním rámu se musí dokonale utěsnit. Minimální hloubka kotvení je 30mm. Vhodné pro beton, pórobeton, cihlové zdivo.

Kotevní plech - na jedné straně se uchytí do rámu, na druhé straně se vytvaruje tak, aby šel přimontovat ke zdivu - toto řešení kotvení je velmi flexibilní a nejlépe umožňuje dilataci mezi oknem  a rámem. Používá se tam, kde odstup hmoždinek a turbošroubů by byl malý od kraje zdiva, nebo by nebyla zaručena těsnost hmoždinek ve spodním rámu, nebo zdivo jiné uchycení neumožňuje. Kotevní plech umožňuje uchycení mimo osu rámu - používá se při umístění oken do prostoru izolace. Kotevní plech se kotví tak, že se šikmo zasune do drážky v rámu a zatlačením zaklapne do drážky. Tuto kotvu je do rámu doporučeno ukotvit ještě malým samořezným vrutem. Kotevní plech se připevní klasickou hmoždinkou.

5
6) KDE UPEVŇOVAT
 - dodržení odstupů při montáži zabraňuje deformacím rámu pnutím, pokud by tyto síly nebyly dostatečně zachyceny, může to v extrémním případě vést až k prasknutí rámu. Rozestup kotevních prvků by měl být 50-70cm.

7) PO UPEVNĚNÍ ZÁRUBNÍ A RÁMŮ OKEN:

Znovu zkontrolujte jak svislou tak vodorovnou rovinu

 • Nasaďte dveře do zárubně a zkontrolujte funkčnost, okno nasaďte do rámu

 • V případě nefunkčnosti dveří seštelujte panty (horizontálně a vertikálně) a nastavte zamykání posouváním plíšku v zámku. Okenní panty lze též štelovat.

 • V případě správné funkčnosti rozepřete zárubeň rozpěrkami ve 3 bodech (nahoře, uprostřed, dole)

 • Vyplňte montážní pěnou

8) MONTÁŽ KOVÁNÍ:

Dveře mají z výroby předvrtanou díru pouze na FAB a na kliku z vnitřní strany z důvodu možnosti montáže madla.

 • Vyjměte vícebodový zámek, aby nedošlo k jeho provrtání (vymontujte vruty z čela dveří)

 • Otvor předvrtejte vrtákem pr. 8-10, poté vrtákem pr. 12-16 mm a nakonec vrtákem pr. 20 mm

 • Vraťte zpět vícebodový zámek a připevněte pomocí původních vrutů

Rozteč pro kování k plastovým dveřím je 92mm.

FAB pro profil 70 mm je vhodná: 40/50mm nebo 40/55mm (dle typu dování), pro profil 82mm 45/60mm.

 

Důležité:

Při nesplnění bodů montáže dveře nemusí být funkční a nelze dveře pro nefunkčnost reklamovat.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodnou či neodbornou montáží.

 

Doporučení:

Vstupní dveře jsou vystaveny vysokému klimatickému namáhání. Při velkém rozdílu teplot mezi vnější a vnitřní částí domu (spojení vstupních dveří s vytápěným prostorem) může dojít k jejich rozměrové a tvarové deformaci.

V případě vyšších nároků na dveře při nestíněných vstupech doporučujeme profil VEKA 70AD v kombinaci s tříbodovým zámkem TANDEO, dále doporučujeme vstupní dveře opatřit přístřeškem nebo podobným stínícím prostředkem.

V případě jakéhokoliv dotazu se na nás neváhejte obrátit na tyto kontakty – Martin Čáslava: 732804685, Jiří Štýbl:608271645, e-mail:info@drevostavmont.cz, pevná linka:519326008

Dřevostavmont Č&Š s.r.o., IČ:29270022, DIČ:CZ29270022, Šafaříkova 25/2a, Hustopeče u Brna

Naše výrobky plastových oken a dveří najdete na adrese https://www.oknadverenamiru.cz/

 

Kontakty
Kde nás najdete
Platební metody