Rychlý kontakt

Prostřednictvím následujícího formuláře nám můžete zaslat jakýkoliv dotaz či připomínku.
Odeslaný text bude doručen na adresu info@oknadverenamiru.cz.

Firma:
Jméno a příjmení:
E-mail:
Váš dotaz:
Top

Montážní návody

Návod pro montáž plastových dveří a oken – www.oknadverenamiru.cz

Doručení zboží:

Po doručení překontrolujte, zda je zboží vzhledově v pořádku.

 • Externí přepravce – dveře jsou na paletě omotány papírovou lepenkou a stretch fólií

 • Vlastní doprava – dveře jsou zabaleny ve stretch fólii

 

V případě poškození nám obratem po převzetí zboží zašlete fotky na e-mail: info@oknadverenamiru.cz, pozdější reklamace viditelného poškození nebude již možné uznat.

 

1) PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE:

 • Odstraňte ze zboží stretch fólii či papírovou lepenku

 • Důkladně zkontrolujte rozměry a celkové provedení výrobku

 • Dveře otevřete pomocí FAB, dveře se dodávají v zamčeném stavu!!

 • Vysaďte dveřní křídlo

 • Po ukončení montáže je nutné co nejdříve odstranit ochranou folii z dveří a oken(nejpozději do 1 měsíce)

POZOR!!!!

V případě jakéhokoliv poškození, popřípadě deformace se nesmí výrobek montovat!!! Namontováním poškozeného výrobku bez našeho souhlasu automaticky zaniká nárok na reklamaci!!!!

2) PŘÍPRAVA OTVORU:

- Otvor musí být větší:

 • na šířku o cca 4 cm větší (z leva i z prava mezi krajem otvoru a zárubní minimálně 2cm)

 • na výšku o cca 2cm větší (zvrchu mezi krajem otvoru a zárubní minimálně 2cm)

Například:

Pro otvor 1040x2120 mm budete potřebovat Dveře 1000x2100mm (odečtěte 2 cm z každé strany).

Podlaha musí být rovná, jelikož se dveře montují na Čistou podlahu.

Podlahová lišta musí ležet vodorovně. Musí být celoplošně podepřená na čisté podlaze.

Strana se závěsy patří Dovnitř v případě dveří otevíraných dovnitř, Ven v případě dveří otevíraných ven.

 

3) POSTUP MONTÁŽE Dveří a Oken:

 • Dejte dveře či okna do váhy jak svisle tak vodorovně

 • Před připevněním dveří či oken je rám potřeba vyklínkovat a vypodložit distančními podložkami.

 • Síly, které působí na okna a dveře je třeba přenést pomocí podložek na těleso stavby. Jako nosné podložky lze použít plastové a dubové podložky – po montáži nosné i distanční podložky zůstávají!!!

 • Klínky, které se používají jako montážní pomůcky se po montáži odstraní.

Tmavý obdélník - nosné podložky, Světlý obdélník - distanční podložky

4) KOTEVNÍ MATERIÁL PRO OKNA A DVEŘE:

a) turbošrouby                 c) plechy

 

Turbošrouby 7,5x152-182mm - je nutné předvrtat menším vrtákem, než je turbošroub (pr.6mm). Vhodné pro beton,cihlové zdivo, pórobeton a přírodní kámen.

Kotevní plech - na jedné straně se uchytí do rámu, na druhé straně se vytvaruje tak, aby šel přimontovat ke zdivu - toto řešení kotvení je velmi flexibilní a nejlépe umožňuje dilataci mezi oknem  a rámem. Používá se tam, kde odstup hmoždinek a turbošroubů by byl malý od kraje zdiva, nebo by nebyla zaručena těsnost hmoždinek ve spodním rámu, nebo zdivo jiné uchycení neumožňuje. Kotevní plech umožňuje uchycení mimo osu rámu - používá se při umístění oken do prostoru izolace. Kotevní plech se kotví tak, že se šikmo zasune do drážky v rámu a zatlačením zaklapne do drážky. Tuto kotvu je do rámu doporučeno ukotvit ještě malým samořezným vrutem. Kotevní plech se připevní klasickou hmoždinkou.

5) KDE UPEVŇOVAT - dodržení odstupů při montáži zabraňuje deformacím rámu pnutím, pokud by tyto síly nebyly dostatečně zachyceny, může to v extrémním případě vést až k prasknutí rámu. Rozestup kotevních prvků by měl být 50-70cm.


 


 


 


 

6) PO UPEVNĚNÍ RÁMU DVEŘÍ A OKEN:

Znovu zkontrolujte jak svislou tak vodorovnou rovinu

 • Nasaďte křídlo dveří, nebo okna do rámu a zkontrolujte funkčnost

 • V případě nefunkčnosti seštelujte panty (horizontálně a vertikálně) a nastavte zamykání posouváním plíšku v zámku

 • V případě správné funkčnosti vyplňte mezeru mezi rámem a stěnou montážní pěnou.

7) MONTÁŽ KOVÁNÍ DVEŘÍ:

 

Dveře mají z výroby předvrtanou díru pouze na FAB a na kliku z vnitřní strany z důvodu možnosti montáže madla.

 • Vyjměte vícebodový zámek, aby nedošlo k jeho provrtání (vymontujte vruty z čela dveří)

 • Otvor předvrtejte vrtákem pr. 8-10, poté vrtákem pr. 12-16 mm a nakonec vrtákem pr. 20 mm

 • Vraťte zpět vícebodový zámek a připevněte pomocí původních vrutů

 

Rozteč pro kliku k plastovým dveřím je 92mm.

 

Důležité:

Při nesplnění bodů montáže dveře nemusí být funkční a nelze dveře pro nefunkčnost reklamovat.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodnou či neodbornou montáží.

POZOR!!!

Vstupní dveře jsou vystaveny vysokému klimatickému namáhání. Při velkém rozdílu teplot mezi vnější a vnitřní částí domu (spojení vstupních dveří s vytápěným prostorem) může dojít k jejich rozměrové a tvarové deformaci.

Plastové dveře barevné dostatečně chraňte před slunečním zářením (stříška, atp.) Existuje možnost prohnutí díky tmavé folii přitahující slunce. V případě, že tak nemůže být učiněno doporučujeme dveře plastové bílé, či barevné hliníkové, popřípadě dveře kombinovat s 3 bodovým zámkem TANDEO.

 

!!!!!V případě nedodržení upozornění bude reklamace dveří zamítnutá!!!!!

 

V případě jakéhokoliv dotazu se na nás neváhejte obrátit na tyto kontakty – Martin Čáslava: 725 710 211, Jiří Štýbl:725 751 537

e-mail:info@oknadverenamiru.cz

SMART OknaDveřeNaMíru s.r.o. , IČ:09310291, Šafaříkova 25/2a, Hustopeče u Brna

 

Naše výrobky plastových oken a dveří najdete na adrese http://www.oknadverenamiru.cz/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty
Kde nás najdete
Partneři
Platební metody